اضافه وزن گربه

اضافه وزن گربه چه مشکلاتی ایجاد میکند و چگونه میتوان آن ها را به وزن ایده آل رساند

اضافه وزن گربه ها یکی از مهم ترین مشکلات آن هاست که باعث مراجعه به دامپزشک می شود. گربه چاق بیشتر در معرض بیماری ها قرار می گیرد.

ادامه مطلب