ماهیان زینتی آب شیرین

معرفی انواع ماهیان زینتی آب شیرین همراه با جزئیات کامل

ماهیان زینتی آب شیرین از شش خانواده شامل ماهیان دندان دار زنده زا، کاراسین ماهیان، کپور، سیچلایدها، لابیرنت داران و گربه ماهیان تشکیل می شود.

بیشتر بخوانید