سلکیرک رکس Selkirk Rex

گربه نژاد سلکیرک رکس

سلکیرک رکس گربه های آرامی هستند. ولی نسبت به اجداد خود پر تحرک ترند و بازی کردن را دوست دارند. اشخاصی که از آن ها نگهداری میکنند او را بامزه و خنگ می دانند.

بیشتر بخوانید

ساوانا

گربه نژاد ساوانا

ساوانا گربه ای با هوش و زرنگ است که به راحتی با مهمانان رابطه برقرار می کند. این گربه به راحتی می تواند شیر آب را باز کند برای همین در خرید شیر آب دقت کنید.

بیشتر بخوانید

سومالی

گربه نژاد سومالی

سومالی گربه ی باهوش و کنجکاوی می باشد که به بازی کردن با درب بطری، پازل و بازی های فکری علاقه زیادی دارد. این گربه به توجه زیادی نیاز دارد تا افسرده نشود.

بیشتر بخوانید

آمریکایی مو کوتاه

گربه نژاد آمریکایی مو کوتاه

آمریکایی مو کوتاه گربه ای سازگار و اجتماعی است که به عنوان همدم و همراه خریداری می شود. این گربه عاشق بازی کردن مخصوصا بازی پازل می باشد.

بیشتر بخوانید