لامپ اکتینیک – Ista T8 Coral Blue Lamp

از: ۶۵,۰۰۰ تومان

لامپ رشد گیاهان ایستا – Ista T8 Plant Growth Lamp

از: ۶۵,۰۰۰ تومان

لامپ سفید فتوسنتز ایستا – Ista T8 Intense Growth Lamp

از: ۶۵,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی سی مکس آکوا مدیک – AQUA MEDIC UVC-Max

از: ۱۸۰,۰۰۰ تومان