لامپ یو وی 18 وات ماهیران Mahiran UV MA-361

۲۲۰,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی 5 وات ماهیران Mahiran UV MA-361

۱۴۰,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی 7 وات ماهیران Mahiran UV MA-361

۱۸۰,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی 9 وات ماهیران Mahiran UV MA-361

۱۹۰,۰۰۰ تومان

لامپ اکتینیک – Ista T8 Coral Blue Lamp

از: ۶۵,۰۰۰ تومان

لامپ سفید فتوسنتز ایستا – Ista T8 Intense Growth Lamp

از: ۶۵,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی 11 وات ماهیران Mahiran UV MA-361

۲۰۰,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی 36 وات ماهیران Mahiran UV MA-361

۲۸۰,۰۰۰ تومان

لامپ یو وی سی مکس آکوا مدیک – AQUA MEDIC UVC-Max

از: ۱۸۰,۰۰۰ تومان