بیماری ماهیان آب شیرین بیماری ماهیان آکواریومی نحوه درمان ماهیان آکواریومی

بیماری ماهیان آب شیرین ؛ شناسایی علائم و نحوه درمان آن

بیماری ماهیان آب شیرین را از روی علائم آن می توان تشخیص داد و سپس درمان کرد. در ادامه به بررسی انواع بیماری ها و نحوه درمان آن ها می پردازیم.

بیشتر بخوانید

بیماری هگزامیتا ماهی ( سوراخ سر )

بیماری هگزامیتا ماهی ( سوراخ سر )

بیماری هگزامیتا ماهی ( سوراخ سر ) که توسط نوعی تک سلولی ایجاد می شود، اکثرا انگل کیسه صفرا و روده است. اگر از روده به دیگر اعضا برسد احتمالا کشنده است.

بیشتر بخوانید

بیماری کرم های انگل نوک پهن ماهی

بیماری کرم های انگل نوک پهن ماهی

کرم های انگل نوک پهن با توجه به این که به میزبان خاصی نیاز دارند، امکان آلودگی ماهیان آکواریومی توسط آن ها کمتر است. اما ماهی های پرورشی را آلوده می کنند.

بیشتر بخوانید

بیماری خال خالی شدن پوست ماهی

بیماری خال خالی شدن پوست ماهی

بیماری خال خالی شدن پوست ماهی سبب ایجاد لکه های سفید یا خونی روی بدن و باله های ماهی می شود. این بیماری توسط باکتری پسودوموناس فلورسنس به وجود می آید.

بیشتر بخوانید