گیاه آکواریومی اگریا یا الودای برزیلی

گیاه آکواریومی اگریا ( الودای برزیلی )

اگریا یا الودای برزیلی یکی راز رایج ترین گیاهان آکواریومی است زیرا نگهداری از آن آسان است و محدوده وسیعی از شرایط آب و دما را تحمل می ک...

ادامه توضیحات