انواع عفونت سطحی ماهیان آب شور را بشناسید

انواع عفونت سطحی حاصل از بیماری های باکتریایی ماهیان آب شور را بشناسید

عفونت سطحی در ماهیان آب شور شیوع زیادی دارد. از انواع عفونتهای سطحی حاصل از بیماری باکتریایی ماهیان آب شور میتوان دم خوره و لکه های سفید پوست را نام برد.

ادامه مطلب

تغذیه نوزاد ماهی

تغذیه نوزاد ماهی چگونه انجام می شود و چه غذاهایی برای آنها مناسب است؟

تغذیه نوزاد ماهی یکی از مشکل ترین کار های آکواریوم دارانی است که اقدام به تکثیر ماهی نموده اند. پس از اتمام ذخیره ی غذایی نوزادان باید آن ها را تغذیه نمود.

ادامه مطلب