3 نمونه از وسایل آموزشی که در تعلیم وتربیت سگ ها مورد استفاده قرار می گیرد

3 نمونه از وسایل آموزشی که در تعلیم وتربیت سگ ها مورد استفاده قرار می گیرد

وسایل آموزشی سگ را می توان در خدمت رفاه و آسایش حیوان و اطرافیانش به کار گرفت. با استفاده از این وسایل می توان آموزش های لازم را به این...

ادامه توضیحات

نگهداری سگ و 6 پرسش کلیدی در رابطه با اینکه چگونه صاحب خوبی برای آنها باشیم

نگهداری سگ و 6 پرسش کلیدی در رابطه با اینکه چگونه صاحب خوبی برای آنها باشیم

نگهداری سگ می تواند کاری دشوار باشد چنانچه نسبت به نیازها و چگونگی برطرف کردن آنها شناخت و اطلاعات کافی در اختیار نداشته باشیم. با ما ه...

ادامه توضیحات

آشنایی با خطرات تعطیلات برای سگ در منزل

آشنایی با موارد خطرآفرین در منزل برای سگ ها (مسمومیت ، چوک ، تشنج ، سوختگی )

موارد خطرآفرین سگ در منزل شامل مسمومیت ، چوک ، تشنج ، سوختگی می باشد که پیش از وخیم شدن اوضاع باید به آن رسیدگی کرده و در صورت نیاز سگ ...

ادامه توضیحات