پیکینیز با وقار و مهربان را بیش تر بشناسید ; همراه با فیلم و عکس

پیکینیز سگ بسیار دوست داشتنی و عروسکی است که شخصیت آرام و با وقاری دارد و زیاد اهل شیطنت نیست. در ادامه ی مطلب همه چیز در مورد سگ های این نژاد گفته شده است.

ادامه مطلب